Süpervizyon Eğitimi

 

 

Klinik Psk. Dr. Bahar Köse Karaca, ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı kapsamında terapist olarak gösterdiği başarıları sayesinde “süpervizör” yetiştirme programına devam etmeye hak kazanmış ve yaklaşık yüz altmış saat süpervizyon altında süpervizyon vermiştir. Doktora sonrası, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı kapsamında iki yıldır yardımcı doçent kadrosunda ve kendi ofisinde özel olarak bireysel ve grup süpervizyonu vermektedir. Mcpt1Dr. Köse Karaca, süpervizyon sürecinde Şema Terapi, BDT ve Psikodinamik formülasyon üzerinden eklektik ya da bu yaklaşımlardan birine odaklı özellikle terapötik ilişki kurabilmeyi hedef alan bir çalışma biçimi benimsemektedir. Süpervizyon kapsamında, terapistlik temel becerilerini geliştirmek, etik çerçeve içerisinde profesyonel ilişki kurabilmek, kullanılan terapi modelinin tekniklerini uygulamayı öğretmek, terapistin terapi sürecinde aşamadığı engellerin terapistin kendi hikayesiyle olan paralelliklerini fark ettirmek, zor vakalarla çalışabilmeyi geliştirmek (özellikle kişilik bozukluğu ve psikotik eğilimleri olan), ekip çalışmasına adaptasyonu sağlamak (hekim, sosyal hizmet uzmanı ve hasta yakınları ile) hedefli bir çerçeve izlemektedir. Kendisinden süpervizyon alan terapistlerin süreçlerini, raporlar, transkript ve ses kayıtları üzerinden detaylı takip eden Dr. Köse Karaca her terapistin geliştirmesi gereken yanlarını ve ihtiyaçlarını detaylı analiz ederek bu çerçevede “terapiste özgü” bir yol izlemektedir. Yetkin bir klinisyenin, kendi terapisinden geçmiş (kendini görebilen ve bilen), her daim okumaya açık ve süpervizyon altında yoğun vaka takip etmiş olması gerektiğini savunan Dr. Köse Karaca’dan, bireysel veya grup olarak süpervizyon almak isterseniz detaylı bilgi için ofis numaralarından iletişime geçebilirsiniz.